White Potato Lake, Wisconsin (Pound)

lake-map

White Potato Lake (Pound)